อาลัย…ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตโชติเวช ท่านผู้อำนวยการพิณทิพย์ บริบูรณ์สุข

FullSizeRenderวันที่ 1 ตุลาคม 2525 ช่วงเช้า ดิฉันได้เดินทางไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการที่วิทยาเขตโชติเวชในตำแหน่งครู 2 เพราะยังไม่จบการศึกษาในระดับปริญญตรี ได้ยินพี่คนนึงพูดเปรยๆว่า ตอนสายๆ จะมีผู้อำนวยการท่านใหม่มาปฏิบัติงานเป็นวันแรกเช่นเดียวกัน ท่านชื่อ อาจารย์พิณทิพย์ บริบูรณ์สุข

มาวันเดียวกับหนูเลย พี่อาจารย์ท่านนั้นพูดกับดิฉัน ในขณะนั้น ดิฉันก็นึกดีใจและตื่นเต้นไปพร้อมกันที่จะมีผู้บังคับบัญชาที่เป็นอาจารย์ของตัวเองด้วย และพออีก 2 วันถัดมา ดิฉันก็ได้ที่นั่งรวมกับอาจารย์ที่มารายงานตัวอีก 4 คน คือ พี่กวาง พี่ติ๋ว อ.อ๋อย และ อ.อิน นั่งอยู่รวมกันในมุมหนึ่งของห้องธุรการใกล้กับแผนกบุคลากร และ ไม่ไกลจากห้องของ ผอ.ด้วย ตอนสายหรือบ่าย ท่านจะเดินตรวจความเรียบร้อยของงาน และเดินเลยมาถึงที่นั่งของพวกเรา ดิฉันจำได้ว่า ตัวเองแทบจะกลั้นหายใจด้วยความตื่นเต้น กลัวว่าท่านจะดุหรือปล่าว ท่านเดินมาใกล้แล้วถามว่า “เป็นไงบ้าง”พวกเราได้แต่ยิ้ม แต่ไม่กล้าตอบว่าอะไรเนื่องจากยังไม่หายตื่นเต้นนั่นเอง…

ผอ.พิณทิพย์ เป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ริ่เริ่มงานใหม่หลายงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารกลางวันที่ถือเป็นโครงการใหม่ของโชติเวช จากการริเริ่มในจุดที่ต้องฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคซึ่งเป็นธรรมดาของงานใหม่ ไปสู่การการเป็นโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอก ดิฉันจำได้ว่า ในช่วงแรกของการทำโครงการอาหารกลางวัน ท่านได้นำผู้เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานก่อนด้วย ซึ่งถือเป็นการบริหารแนวใหม่ในยุคนั้น โครงการอาหารกลางวัน เป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องชาวโชติเวชได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ได้กินอาหารที่มีคุณค่าครบ 5 หมู่ในราคามิตรภาพ เพราะคล้ายกับเป็นสวัสดิการไปในตัว และข้อสำคัญคือ ทำให้บุคลากรได้พบปะสังสรรค์ระหว่างพักกลางวัน ได้พูดคุย สอบถามสารทุกข์สุกดิบ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสอนและงานที่รับผิดชอบด้วย นอกจากนี้ ท่านยังถือเป็นกลุ่มผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมคหเศรษฐศาสตร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อีกด้วย นับเป็นคุณูปการของวงวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ที่ได้พึ่งพิงองค์ความรู้และการอ้างอิงจากสมาคมแห่งนี้

ดิฉันเคยได้รับมอบหมายจากท่านให้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนในบางครั้ง สัมผัสได้ว่า ท่านมีวิธีการครองงานและครองคนที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุขกับการทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพราะหลังจากแจ้งความประสงค์ในเนื้องานแล้ว ท่านจะให้อิสระในการทำงาน ให้เราใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเราในการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย บวกกับคอยสอบถามความก้าวหน้าเป็นระยะ เป็นแบบอย่างที่ดิฉันแอบนำมาใช้ในการบริหารงานของตัวเองในปัจจุบันด้วย

ท้ายนี้…ขอส่งจิตอธิษฐาน ให้ดวงวิญญานของท่าน ผอ.พิณทิพย์ บริบูรณ์สุข จงไปสู่สุคติด้วยเทอญ…

ด้วยความเคารพ นับถืออย่างสูง

ศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชา

จุฑามาศ พีรพัชระ